अनुक्रम (Series) को हिसाब गर्ने तरिका

0
569
views

शाखा अधिकृत, ना.सु एवम् खरिदारको प्रश्नहरुमा Series को प्रश्नहरु पनि आउने गर्दछ । यस्तो प्रश्नको हल गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।

  1. Series को प्रश्न गर्दा Place Value लाई ध्यान दिनु पर्दछ । Series भन्ने बित्तिकै प्रश्नमा निश्चित अन्तर, अनुक्रम, समरुपता बनाएर प्रश्न दिएको हुन्छ । त्यसैले त्यो अन्तर पत्ता लगाउनु पर्दछ ।
  2. English Alphabet मा Series दिएमा त्यसको अक्षरको संख्यालाई ध्यान दिदा सजिलो हुन्छ । जस्तै:- A देखी Z सम्म 26 वटा अक्षर कण्ठ गर्न असजिलो हुन्छ । त्यसको सजिलोको लागि E=5, J=10, O=15, T=20, Y=25 कण्ठ गर्ने । जसलाई सजिलोको लागि E-JOTY  कण्ठ गर्न सजिलो हुन्छ ।
  3. उल्टोबाट अक्षरहरुको गणना गर्नका लागि अक्षरको सुल्टो क्रमलाई 27 बाट घटाउन पर्दछ । जस्तै E को सल्टो क्रम 5 हुन्छ भने उल्टो क्रम (27-5‍‍=22) 22 हुन्छ ।
  4. अंक दिएको प्रश्नको हल गर्दा दोस्रोबाट पहिलो, तेस्रोबाट द्रोस्रो घटाएर एवम् क्रमले अन्तर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.