शाखा अधिकृत द्वितीयपत्र शासन प्रणालीको प्रश्नपत्र २०७३

0
189
views

लोक सेवा आयोग

नेपाल विविध सेवा, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधि)

शाखा अधिकृत वा सोसरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा

समय: ३ घण्टा                                                                                                                                      पुर्णाङ्क: १००

पत्र: द्वितीय

विषय: शासन प्रणाली

निम्न प्रश्नहरुको उत्तर Section अनुसार छुटाछुट्टै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ, अन्यथा उत्तरपुस्तिका रद्द हुनेछ ।

Section -A

१. नेपालको सुरक्षा  व्यवस्थापनको परिचय दिनुहोस् । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समसामयिक सवालहरुको विवेचना गर्दै नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी रणनीति बारे चर्चा गर्नुहोस् । १०

२. राष्ट्र र राज्यबारे नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था  उल्लेख गर्दै राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको अवधारणा बारेमा चर्चा गर्नुहोस् । १०

३. नेपालको कार्यपालिकाको गठन विधि उल्लेख गर्दै कार्यपालिकाको विधायिकी र वित्तीय भूमिकाबारे स्पष्ट गर्नुहोस् । १०

Section –B

४. नागरिक अधिकार र नागरिक जिम्मेवारी सम्बन्धमा नेपालको संविधानले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? नागरिक अधिकार र नागरिक जिम्मेवारीको पूर्ण प्रयोगको लागि आव्शयक नागरिक चेतनाको अभिबृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ? १०

५. सकारात्मक विभेद भन्नाले के बुझिन्छ? सकारात्मक विभेदको पक्ष र विपक्षमा चर्चा गर्नुहोस । १०

Section – C

६. सार्वजनिक नीतिको परिभाषा गर्नुहोस् र नेपालमा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका समस्या र समाधानका उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस । १०

७. विद्युतीय शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला? सुझाव दिनुहोस । १०

८. सार्वजनिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सदाचारिताको महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिता सुनिश्चित गर्न के कस्ता सुधारहरु आवश्यक ठान्नुहुन्छ? आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् । १०

Section – D

९. सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका सन्दर्भमा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिको समिक्षा गर्दै चौधौ योजनाको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न अघि सारिएका प्रमुख रणनीतिहरु औल्याउनुहोस् । १०

१०. सामाजिक उत्तरदायित्व के हो? सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनमा सामाजिक उत्तरदायित्वको के के महत्व छ? विश्लेषण गर्नुहोस् । १०

—– Best of Luck —-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.