लोक सेवा आयोगको स्थगित परिक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक

0
484
views

लोक सेवा आयोगको स्थगित भएका नायव सुब्बा र खरिदार सरहका पदहरुको नयाँ परीक्षाा तालिका सार्वजनिक भएको छ । परीक्षा २०७२ जेठ २९ गतेदेखि सुरु हुनेछ ।

नायव सुब्बा को परीक्षाा मितिः –
प्रथम पत्र – २०७२ जेठ २९ गते दिनको ४.३० बजे ।
द्वितीय पत्र – २०७२ जेठ ३० गते दिनको ११.०० बजे ।
तृतीय पत्र – २०७२ जेठ ३० गते दिनको २.३० बजे ।

खरिदार को परीक्षा मितिः-
प्रथम पत्र – २०७२ असार १८ गते दिनको ४.३० बजे ।
द्वितीय पत्र – २०७२ असार १९ गते दिनको ११.०० बजे ।
तृतीय पत्र – २०७२ असार १९ गते दिनको १.०० बजे ।

कम्प्युटर अपरेटर पदको परीक्षााः
मिति २०७२ असार ५ गते दिनको ४.३० बजे

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको परीक्षाः
२०७२ असार २९ गते ४.३० बजे

स्टाफ नर्सको परीक्षाः
२०७२ असार ५ गते विहान ८.०० बजे

प्राविधिक सहायक शिक्षाा प्रशासन को परीक्षा-
२०७२ असार १२ गते दिनको ४.३० बजे ।

महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षाः
२०७२ असार ९ गते विहान ११.०० बजे प्रथम पत्र र १.०० बजे द्वितीय पत्र

महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षाः
२०७२ असार २७ गते ४.३० बजे प्रथम पत्र र असार २८ गते १.०० बजे द्वितीय पत्र

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.