शाखा अधिकृत सूचना प्रविधि सीप परिक्षण नमुन प्रश्‍न Set -II

0
1271
views

लोक सेवा आयोगद्धारा सञ्चालन गरिने शाखा अधिकृत तहको सूचना प्रविधि परिक्षामा सहयोग पुग्‍ने गरी केही नमुना प्रश्‍नहरु निर्माण गरी प्रकाशित गर्ने श्रृखला अन्तर्गत शाखा अधिकृत तह सूचना प्रविधि नमूना प्रश्‍न Set-II निर्माण गरी प्रकाशित गरेको छु । आशा छ मेरो सानो प्रयासले साथीहरुलाई केही सहयोग गर्ने छ ।

माथी प्रकाशित नमूना प्रश्‍नपत्र पुरा Download गर्न Download Now मा click गर्नुहोस् ।