नेपाल टेलिभिजनको कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

0
405
views

नेपाल टेलिभजनको विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहहरुको विभिन्‍न रिक्त पदहरुको लिखित परीक्षाद्धारा पदपूर्ति गर्न योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ । योग्यता पुगेका नागरिकहरुले मिति २०७४।०९।२९ गतेभित्र आवेदन पेश गर्न सूचना गरिएको छ । सूचना निम्नानुसार रहेको छ ।

दरखास्त फारम यहाँबाट Download गर्नु होस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.