नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा काठमाडौमा सञ्चालित लेखापालको प्रश्नहरु

0
357
views

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

प्रशासन सेवा, समूह/उप-समूह, तह ५, लेखापाल/स्टोरकिपर पदको

खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा -२०७२ (काठमाडौ)

पूर्णाङ्क: 70

समय: 2 घण्टा 30 मिनेट

विषय: सेवा सम्बन्धी (द्वीतिय पत्र)

सबै प्रश्नहरु समान अंकका छन् ।

  1. भौचरलाई किन लेखाङेकनको प्रारम्भिक अभिलेख भन्ने गरिन्छ ? प्रष्ट पार्नुहोस् ।
  2. सन्तुलन परिक्षण किन तयार गरिन्छ? यो तयार गर्ने विधिहरु के के हुन् ?
  3. बिद्युत् चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ मा उल्लेख गरिए अनुसार ग्राहकले के के गरेमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ?
  4. नेपाल बिद्युत् प्रधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयन अवस्था बारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
  5. भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कसैलाई गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बद्नियतले गर्ने काम भन्नाले कस्ताकस्ता कामलाई बाझउँछ? लेख्नुहोस् ।
  6. पूँजीगत खर्च र आयगत खर्च वीचको भिन्नताहरु प्रष्ट पार्नुहोस् ।
  7. प्रतित पत्रको अर्थ र किसिम उल्लेख गरी विदेशबाट समान आयात गर्दा खोलिने प्रतित पत्रको प्रकृया लेख्नुहोस् ।
  8. मूल्य अभिबृद्धि करको परिचय लेखी मुल्य अभिवृद्धि कर संकलन र भुक्तानीको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
  9. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयको छाना मर्मतको ठेकदार श्री एस एण्ड वि निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता अनुसारको कार्य २०७१ चैत्र १५ भित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेमा विभिन्न मितिमा भएका बन्द र हड्दालका कारण काम गर्न नपाएको हुनाले कबुल गरेको म्याद भित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको हुँदा २०७१ चैत्र मसान्त सम्म म्याद बढाइदिन अनुरोध गरेको पत्र प्राप्त भएको हुँदा निजको म्याद थप सम्बन्धी कारवाहीका लागि टिप्पणी तयार गर्नुहोस् ।
  10. सानो नगदी कोष भनेको के हो ? यसको सञ्चालन किन र कसरी गरिन्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.