Microsoft Word Quiz 1

0
2670
views

Microsoft Office Word सँग सम्बन्धित केही MCQ लाई Quiz को रुपमा प्रस्तुत गरेको छु । आशा छ यस Quiz ले तपाईहरुलाई आफ्नो ज्ञानको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.