सरकारले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारिता कायम गरी समग्र खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य खर्च व्यवस्थापन हो । नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी तहमा कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकको सरकारी खर्च व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ


– चालु खर्चको मापदण्ड तयार गरी निश्चित सीमाभित्र राख्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने,
– सरकारी अनुदान, सरकारी सहायता, क्षतिपूर्ति आदिका लागि मापदण्ड बनाई लागू गर्ने,
– भुक्तानीको स्रोत निश्चित नगरी कुनै पनि दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने,
– क्षेत्रगत खर्च नीति तयार गरी लागू गर्ने,
– सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन लैङ्गिक बजेट लागू गर्ने,
– सरकारी खर्च कुशलता मापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने,
– कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट लागू गर्ने,
– योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने,
– गैरबजेट खर्चलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने,
– स्थानीय तहमा वित्तीय निक्षेपण गरी स्थानीय तहको विकास कार्य व्यवस्थापन गर्ने,
– सरकारी खर्चको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता ल्याउने,
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियमको पालना गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने ।

प्रस्तुतकर्ता: हेमचन्द्र शर्मा

साभार: गोरखापत्र दैनिक (२०७७।०६।०७)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.