धेरै सोधिएका प्रश्नहरु

 • के यो साइटलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
  • अवश्य । यो एक सूचना एवम् जनाकारी मुलक साइट भएकोले यसलाई तपाइले ज्ञान आर्जन गर्नको लागि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
 • कस्तो कस्तो सामग्रीहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ यो साईटमा ?
  • यो साइटमा तपाईले जानकारी एवम् सूचनामूलक सामग्रीहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । यो साइट मुलत सरकारी जागिरको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरुको लागि उपयोगि हुने गरी निर्माण गरिएको हुनाले त्यसो तयारीका लागि आवश्यक सामान्य ज्ञान, आई क्यू, पुराना प्रश्नपत्र एवम् उत्तर, लोक सेवाको पाठ्यक्रम अनुसारका सामग्रीहरु तथा ति सामग्रीको भिडियो र quiz समेत प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।
 • के यि सामाग्री परिक्षा तयारीमा सहयोग गर्छ ?
  • यस साइटमा प्रकाशित सामग्रीहरु परिक्षा तयारीको क्रममा नै तयार गरेको हुनाले धेरै मात्रामा सहयोग पुग्नेछ ।
 • हामीले साइटका सामग्रीलाई कपि गरी पुन प्रयोग गर्न सक्छौ ?
  • यो साइटमा प्रकाशित लेख तथा सामग्रीहरु व्यक्तिगत प्रयासमा संकलन भएका हुनाले केही समयको लागि कपि गरी पुन प्रयोग गर्न निमिल्ने व्यवस्था गरिएको छैन । तपाईले यो साइटमा आएर अध्ययन भने गर्न सक्नु हुनेछ ।
 • हामीले यि सामाग्रीहरु प्राप्त गर्न के गर्नु पर्छ ?
  • केही समयको लागि Copy & Paste लाई निश्क्रिय गरिएको हुँदा तपाईले Right Side मा भएको “सबै सामग्री e-mail मा प्राप्त गर्नुहोस् ” मा गई आफ्नो इमेल राखेर Subscribe गर्नु पर्ने हुन्छ र Subscribe गर्नु भएपछि तपाईले आफ्नो इमेलमा एउटा link पाउनु हुनेछ सो Link मा Click गरी आफ्नो email Verify गरेपछि तपाईले ति सामग्रीहरु इमेलमा प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । तर प्राप्त हुने सामग्री भने तपाईले Subscribe गर्नु भएपछिको मात्र हुने छ ।
 • हामीले राखेको email Id सुरक्षित हुन्छ ?
  • अवश्य । तपाईले राख्नु भएको email ID पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहन्छ । तपाईको email ID साइटमा प्रकाशित भएका समाग्रीहरुको लागि मात्र प्रयोग हुनेछ । तापईको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा हामी पूर्ण रुपमा चनाखो छौ ।
 • कहिलेदेखी हामीले Copy & Paste को प्रयोग गर्न पाउछौ ?
  • चाडै नै तपाईहरुले यो Option लाई प्रयोग गर्न पाउनु हुनेछ । कृपया साइटमा Visit गर्दै गर्नुहोला ।
 • हामीलाई अझै विस्तृत जानकारी चाहिएमा कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ ?
  • अन्य आवश्यक जनाकारी चाहिएमा तपाईले यस साइटको तल (Footer) मा रहेको सम्पर्क मा गई जनकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुने छ ।