कर्मचारी संचय कोषमा जागिर खुल्यो

0
1080
views

कर्मचारी संचय कोषमा रिक्त रहेका निम्न पदहरु खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका तथा कुनै वात कसुर नलागेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट आवेदन माग गरिएको छ । इच्छुक आवेदकले यस कोषको मानव संसाधन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन विभाग, पुल्चोक, ललितपुरबाट वा कोषको Website: www.epfnepal.com.np  बाट Download  गरी प्राप्त आवेदन फाराम बापत रु.२५।-बुझाई तथा देहाय बमोजिमको परीक्षा दस्तुर रकम नेपालर् इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा रहेको कोषको खाता नं. ००४०१०१०००४६९३ मा जम्मा गरेको भौचरसाथ आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा अनुभव आदिको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु एक/एक प्रति तथा हालै  खिचिएको पासपोर्ट र्साईजको फोटो ३ -तीन) प्रति -थप समूहको लागि थप १ प्रतिका दरले) समेत संलग्न राखी रीतपूर्वकको आवेदन फाराम भरी २०७२/०४/१४ भित्र कोषको मानव संसाधन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन विभाग, पुल्चोक, ललितपुरमा दाखिला गर्नु हुन सूचित गरिन्छ ।

थप जानकारी को लागि

कर्मचारी संचय कोषको विज्ञापनको थप जानकारीको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.