समाज कल्याण परिषदमा ४२ जनाको लागि जागिर खुल्यो (आवेदन फारम र Syllabus सहित)

1
313
views

सरकारी जागिरको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरुको लागि समाज कल्याण परिषद् मा जागिरको सुवर्ण अवसरको छ । समाज कल्याण परिषद्ले अधिकृत देखि पल्म्बरसम्मको विभिन्न पदमा ४२ जनाको लागि स्थायि पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । परिषद्ले माग गरेको पद, लाग्ने दस्तुर, परिक्षा फारम र समयावधि निम्नानुसार छ ।

पद खुल्ला महिला आ.ज. मधेशी दलित कुल जम्मा परिक्षा दस्तुर
सहायक निर्देशक ( अधिकृत/रा.प.तृतीय श्रेणी सरह ) ११ रु. १००० समावेशीको लागि थप रु.४००
कानुन अधिकृत ( अधिकृत/रा.प.तृतीय श्रेणी सरह ) रु. १००० समावेशीको लागि थप रु.४००
सहायक प्रथम ( ना.सु./रा.प. अनं प्रथम श्रेणी सरह ) रु. ४०० समावेशीको लागि थप रु.२००
लेखापाल ( सहायक प्रथम/रा.प. अनं प्रथम श्रेणी सरह ) रु. ४०० समावेशीको लागि थप रु.२००
टेलीफोन अपरेटर ( सहायक प्रथम/रा.प. अनं प्रथम श्रेणी सरह ) रु. ४०० समावेशीको लागि थप रु.२००
सहायक द्धितिय ( सहायक द्धितिय/रा.प. अनं द्धितीय श्रेणी सरह ) १६ रु. ३०० समावेशीको लागि थप रु.१५०
सह लेखापाल ( सहायक द्धितिय/रा.प. अनं द्धितीय श्रेणी सरह ) रु. ३०० समावेशीको लागि थप रु.१५०
प्लम्बर ( सहायक द्धितिय/रा.प. अनं द्धितीय श्रेणी सरह ) रु. ३०० समावेशीको लागि थप रु.१५०
टेलीफोन अपरेटर ( सहायक द्धितिय/रा.प. अनं प्रथम श्रेणी सरह ) रु. ३०० समावेशीको लागि थप रु.१५०
कुल जम्मा २५ ४२
फर्म भर्ने अन्तिम मिति :- मिति २०७३।२।१६ दोब्बर दस्तुर: २०७२।२।२३
फर्म पाइने स्थान :-   परिषद्को समान्य प्रशासन विभागबाट निशुल्क वा www.swcnepal.org.np बाट download गर्न सकिने छ  Click Here for Form Download

सम्पूर्ण पदहरुको         Syllabus Download गर्नुहोस् ।

उमेर हद :- १८ वर्ष पुराभई ३५ ननाघेको महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको
परिक्षा दस्तुर बुझाउने स्थान:- परिषद्को राष्ट्रिय बाणिज्य बैक, ठमेल काठमाडौ रहेको चल्ती खाता नं ११००००००४००१ परिक्षा दस्तुर शिर्षकमा
फर्म बुझाउने स्थान:- समाज कल्याण परिषद्, केन्द्रीय कार्यालय लैनचौर काठमाडौ
 परिक्षा मिति :- पछि प्रकाशित गरिने छ ।
 समाज कल्याण परिषद्को विस्तृत सूचना हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस्

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.