९७ जना कम्प्यूटर अपरेटर र कम्प्यूटर टेक्निसियनको माग (कहाँ कति खुल्यो, परिक्षा मिति सहित)

5
125
views

कम्प्यूटरमा दक्षता भएका ९७ जनाका लागि लोक सेवा आयोगले सरकारी जागरमा जान सुर्वण अवसर प्रदान गरेको छ । vacलोक सेवा आयोगले मिति  २०७२ माघ २७ गते विज्ञापन प्रकाशित गरी विभिन्न क्षेत्रमा कम्पूटर अपरेटर र कम्प्यूटर टेक्निसियनको माग गरेको हो । क्षेत्रगत रुपमा निम्नानुसार  खुलेको छ  विज्ञापन।

क्षेत्र

पद

कम्प्यूटर टेक्निसियन

कम्प्यूटर अपरेटर

पूर्वाञ्चल खुल्ला ११
महिला
आ ज
मधेसी
दलित
अपाङ्ग
पि क्षे
मध्यमाञ्चल खुल्ला २९
महिला
आ ज
मधेसी
दलित
अपाङ्ग
पि क्षे
पश्चिमाञ्चल खुल्ला
महिला
आ ज
मधेसी
दलित
अपाङ्ग
पि क्षे
मध्यपश्चिमाञ्चल खुल्ला १०
महिला
आ ज
मधेसी
दलित
अपाङ्ग
पि क्षे
सुदुरपश्चिमाञ्चल खुल्ला
महिला
आ ज
मधेसी
दलित
अपाङ्ग
पि क्षे
जम्मा ९१
फर्म भर्ने अन्तिम मिति :- मिति २०७२।११।१८
                  दोब्बर दस्तुर : २०७२।११।२५

परिक्षा दस्तुर : ४०० समावेशीको लागि हरेक समूहको लगि  थप २००

फर्म बुझाउने स्थान: Online बाट मात्र

परिक्षा मिति : कम्पूटर टेक्निसियन  २०७३।०२।०६ गते
कम्प्यूटर अपरेटर    २०७३।०१।२९ गते

 

5 COMMENTS

  1. नमस्ते
    तपाईको यो संगालो ले हामीहरुलाई धेरै सहयोर र राहात पुर्याएको छ । आप्नो व्यक्तीगत सयमलाई सदुपयोग गरी हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको मा म हृदय देखि नै अन्यन्तै खसी हुदै हजुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छु । तर हजुर तर हामी टाडा टाडा मा काम गर्ने मान्छेलाई दक्ष मान्छे पाई सोध्न गाह्रो हुन्छ यही कम्प्यूटरमा आएका साना तीना समस्यालाई हल गर्न कुनै माध्यामको व्यवस्था हुन्छकी वा त हामीहरुले हजुरवाट केही निकास पाउछु । यदी हजुलाई नै सोध्न पाईने हो भने कसरी र कुन माध्याम वाट सोध्न सकिन्छ ।

    • धर्म जी ।
      तपाईलाई कस्तो प्रकारको समस्या परेको हो Theory हो वा Practical कस्तो प्रकारको सहयोग चाहनु भएको हो प्रष्ट पार्नुहोस् । म तपाईलाई अवश्य सहयोग गर्ने छु ।

  2. html ma mp3 song dherai wata kasari add garne euta button click garda euta folder kai purai song play hos ani tyo folder ko song(mp3) file change garna sakiyos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.