नायब स‍ुब्बा (प्राविधिक) पदको परिक्षा मिति संशोधनको सूचना ।

5
487
views

लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७३/१०/२६ मा प्रकाशित स्वास्थ्य सेवातर्फका पाँचौ तह (आ.प्र., खुला र समावेशी) तथा निजामती तर्फका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरु (खुला र समावेशी) को विज्ञापनका पदहरुमध्ये केही पदहरुको परीक्षा कार्यक्रमको मिति र समय संशोधन  गरी नयाँ मिति र समय प्रकाशित गरेको छ । संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार रहेको छ।

Exam_date_change-1 Exam_date_change-2

सुचना Download गर्नुहोस् ।

5 COMMENTS

 1. your application has been rejected for advertisement code 11524-11529/2073/074 because of janajati certificate not uploaded.
  भनेर अायो सर यसको लागि केही गर्न सकिन्छ त ?
  कृपया केही उपाय रहेमा जानकारी दिनु होला । धन्यवाद

  • Dear Manish ji,
   Just Upload your Janajati Certificate on the UPLOAD Tab Just below of Your photo and signature. in (लोक सेवा आयोगले तयार गरेको अनुभव सम्बन्धी फाराम अपलोड गर्नुपर्ने स्थानमा अनुभव आवश्यक नपर्ने पदहरुको हकमा सो स्थानमा समावेशी समूहमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुले सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको समावेशीता सम्बन्धी प्रमाणको SCAN COPY अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्नु पर्नेछ )

 2. सर CO & ACO को अन्तरवार्ता नेपालीमा हुन्छ वा अंग्रेजीमा ?

  • नेपालीमा नै हुन्छ । तपाई अग्रेजीमा पनि अन्तवार्ता दिन पनि सक्नुहुन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.