Coding/Decoding गर्ने सरल तरिका भिडियो सहित

1
886
views

यस प्रकारको प्रश्नमा दिएको Code को आधारमा अर्को शब्दको सम्भावित कोड पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि निम्नकुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

  1. दिएको शब्दमा जतिवटा अक्षर हुन्छ त्यति नै संख्या दिएको हुन्छ । जस्तै CAT=3, Apple=5, Code= ? (4) ।
  2. दिएको शब्दमा रहेको अक्षरहरुको Place Value को संख्यालाई जोडेर अर्को Code बनाएको हुन्छ । जस्तै:- CAT=24, DOG=26, Apple= 50 (1+16+16+12+5)
  3. दिएको शब्दमा रहेको अक्षरहरुको Place Value को संख्यालाई जस्ताको त्यस्तै राखेर कोड बनाइएको हुन्छ । जस्तै:- CAT=3120, DOG=4157, APPLE=? (11616125)
  4. कुनै कुनै प्रश्नमा कुनै अक्षरलाई निश्चित कोड दिएको हुन्छ र त्यसलाई अर्को शब्दमा पनि प्रयोग गरिएको । जसलाई हेरेर Code पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्तो प्रश्नमा अक्षर बराबर कै प्राय Code संख्या हुन्छ । जस्तै:- APPLE=14438, PIG=453, NEPAL=78413, PEN=? (487)
  5. कुनै प्रश्नमा शब्दलाई निश्चित अन्तरको अर्को शब्द बनाई नयाँ कोड बनाइएको हुन्छ । त्यस्तो Code मा निश्चित अन्तर पत्ता लगाई समाधान गर्न सकिन्छ । जस्तै: POPULAR=QPQVMBS भए GBNPVT=? (HCOQWU) हरेक अक्षर एक Step ले बढेको ।
  6. आँखालाई हात, हातलाई मुख, मुखलाई कान, कानलाई नाक भनिन्छ भने मानिसले केले हेर्छ । जस्तो प्रश्नको समाधान गर्दा बास्तबिक सही उत्तरको पहिचान गरी त्यसलाई दिएको Code मा परिवर्तन गरी उत्तर पत्ता लगाउनु पर्छ । जस्तै माथीको प्रश्नमा मानिसले बास्तबिक रुपमा आँखाले हेर्छ तर आँखालाई हातमा Coding गरिएकोले सही उत्तर हात हुन्छ ।
  7. छुटेको संख्या भर्नेमा निश्चित Order  दिएको हुन्छ । जसलाई पत्ता लगाई संख्या भर्न सकिन्छ । जस्तै A,C,G,M,? यसको उत्तर U हुन्छ । यस प्रश्नमा 2,4,6,8 गरी बढ्दै गएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस् ।

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.