नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरिक्षक (कम्प्यूटर) पदमा सोधिएको प्रश्नहरु

लोक सेवा आयोग नेपाल प्रहरी, प्राविधिक, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटर, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको  प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा २०७४।०७।३० Key: पत्र: प्रथम समय ४५ मिनेट                 ...

नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदको कम्प्युटरअपरेटरमा सोधिएको प्रश्न

Public Service Commission Written Examination of Nepal Police, प्रहरी जवान पदको Information Technology/Computer (Technical) Examination conducted on 17th Bhadra 2074. Key                ...