विभिन्न जनावरहरुका बच्चाहरुको नाम

0
4273
views
 1. घोडाको बच्चा                  बछेडा /बछेडी
 2. गैडाको बच्चा                   केटा /केटी
 3. सिंह / बाघको बच्चा          डमरु
 4. भैसीको बच्चा                  पाडा /पाडी
 5. चराको बच्चा                   बचेरा
 6. उटको बच्चा                    उल्लु
 7. बिरालोको बच्चा              छाउरो
 8. कुखुराको बच्चा               चल्ला
 9. हासको बच्चा                  टीउरो
 10. हात्तिको बच्चा               छावा
 11. गधाको बच्चा                  पाजी / गाँडु
 12. खरायोको बच्चा               पाठा/पाठी
 13. गाईको बच्चा                  बाच्छा /बाच्छी
 14. कुकुरको बच्चा                छाउरा / छाउरी , डाँगो / डाँगी
 15. भेडाको बच्चा                  छतौरो
 16. सुंगुरको बच्चा                 बुचा / भानु

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.