विभिन्न जीवहरुको बासस्थान

0
228
views
साथीहरुको सजिलोका लागि यहा केही जीव र उनीहरुको बासस्थानको बारेमा चर्चा गरिएको छ । यस्ता प्रकारका प्रश्नहरु IQ अन्तर्गतका िसमरुपता (Analogy) शिर्षकमा सोध्न सक्दछ ।
 जीव                            बासस्थान

 1. मानिस                             घर
 2. बहुलाहा                            पागलखाना
 3. चराचुरुङ्गी                       गुँड
 4. बाख्रा / सुँगुर                      खोर
 5. भिक्षु                                 बिहार/ मठ
 6. सिपाही                              व्यारेक/ छाउनी
 7. गाइबस्तु                            गोठ
 8. हात्ती                                 हात्तीसार
 9. कुखुरा                                खोर
 10. योगी                                  कुटी
 11. राजा                                   दरबार
 12. चमेरो                                 दलिन
 13. बाघ/ भालु                           ओडार
 14. माहुरी                                 घार
 15. मुसा/ सर्प                            दुलो
 16. धमिरा                                 देवल
 17. माकुरा                                जाल
 18. कैदी                                    जेल/ कारागार
 19. परेवा                                   गञ्ज
 20. माछा                                   कुर
 21. कमिला                               गोलो

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.