१२७ जना सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको माग (कहाँ कति खुल्यो, परिक्षा मिति सहित)

7
116
views

कम्प्यूटरमा दक्षता भएका १२७ जनाका लागि लोक सेवा आयोगले सरकारी जागरमा जान सुर्वण अवसर प्रदान गरेको छ । vacलोक सेवा आयोगले मिति २०७२ चैत्र २४ गते विज्ञापन प्रकाशित गरी विभिन्न क्षेत्र तथा अञ्चल कार्यालयमामा खरिदार तहको सहायक कम्पूटर अपरेटर पदमा कर्मचारी माग गरेको हो । क्षेत्रगत तथा कार्यालयगत रुपमा निम्नानुसार संख्यामा कर्मचारी माग गरिएको छ ।

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

माग गर्ने कार्यालय खुल्ला महिला आ.ज. मधेशी दलित अपाङ्ग पि.क्षे. कुल जम्मा
पू. क्षे. नि. धनकुटा 7 3 2 1 1 14
मेची अञ्चल का. इलाम 2 1 1 4
सगरमाथा अञ्चल का. दिक्तेल 5 1 1 1 1 9
म.क्षे.नि. कमलपोखरी 7 2 2 2 1 14
जनकपुर अ.का. जलेश्वर 3 1 1 5
नारायणी अ.का. हेटौडा 3 1 1 1 6
प. क्षे. नि. पोखरा 2 1 1 1 5
लुम्बिनी अ. का. बुटवल 9 2 2 2 1 1 17
धवलागिरी अ.का. बाग्लुङ 4 1 1 1 7
मप. क्षे. नि. सुर्खेत 6 1 1 1 1 10
राप्ती अ.का. दाङ 5 1 1 2 1 10
कर्णाली अ.का. जुम्ला 5 1 1 1 1 9
सूप. क्षे.नि. दिपायल 6 1 1 1 1 10
महाकाली अ.का. महेन्द्रनगर 4 1 1 1 7
कुल जम्मा 68 17 16 15 4 5 2 127
फर्म भर्ने अन्तिम मिति :- मिति २०७३।१।१४
दोब्बर दस्तुर : २०७३।१।२१
परिक्षा दस्तुर : ३०० समावेशीको लागि हरेक समूहको लगि थप १५०

फर्म बुझाउने स्थान: Online बाट मात्र

परिक्षा मिति : सहायक कम्प्यूटर अपरेटर २०७३।०२।३२ गते

7 COMMENTS

  • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई एस.एल.सी.वा सो सरह उत्तिर्ण
   वा
   मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी.वा सो सरह उत्तिर्ण गरी रजिष्र्टड संस्थाबाट कम्तिमा ३ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त ।
   वा
   मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तिर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट (हाल विज्ञान, प्राविधि तथा वातावरण)
   Semi Skilled Man Power को लागि सञ्चालित तीन महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त ।

  • Yes You can Apply it. Basic qualification is

   मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई एस.एल.सी.वा सो सरह उत्तिर्ण
   वा
   मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी.वा सो सरह उत्तिर्ण गरी रजिष्र्टड संस्थाबाट कम्तिमा ३ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त ।
   वा
   मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तिर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट (हाल विज्ञान, प्राविधि तथा वातावरण)
   Semi Skilled Man Power को लागि सञ्चालित तीन महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त ।

 1. maile +2 managment bata pass garako xu, ani 6 month ko nepal sarkar bahashyak ship bikash talim kinbdra batra bashice tarding leyako xu, k ma yo from vanran sakxu ki ? nai? plz info pam la

  • Krishna g,
   तपाईले फर्म भर्न सक्नु हुन्छ । यसको लागि निम्न योगयता चाहिन्छ ।

   मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई एस.एल.सी.वा सो सरह उत्तिर्ण
   वा
   मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी.वा सो सरह उत्तिर्ण गरी रजिष्र्टड संस्थाबाट कम्तिमा ३ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त ।
   वा
   मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तिर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट (हाल विज्ञान, प्राविधि तथा वातावरण)
   Semi Skilled Man Power को लागि सञ्चालित तीन महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.